Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Polročné prehrávky

Polročné prehrávky žiakov HO  a komisionálne skúšky žiakov HO a TO sa uskutočnia nasledovne:

17.1.2024 o 15.00 hod. – elokované pracovisko Malá Ida komisionálne skúšky  kontrahujúcich žiakov  TO

19.1.2024 o 13.15 – Medzev

19.1.2024 o 16.00 hod.  –  Medzev komisionálne skúšky  kontrahujúcich žiakov HO

22.1.2024 o 13.00 hod. – elokované pracovisko Poproč

23.1.2024 o 14.00 hod. – elokované pracovisko  Malá Ida