Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZUŠ v Medzeve v zmysle  § 150 ods.5  zákona č.245/2008 Z. z.  školský zákon v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno na 30.3.2022 (streda) z dôvodu účasti pedagógov na oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Opatrenia od 28.2.2022

Od 28.2.2022 platí nový školský semafor:

Opatrenia v školách

čítať viac

Výsledky školskej súťaže „Mladé talenty“

15.2.2022 sa  uskutočnila školská súťaž žiakov  2. a 3. ročníka 1. časti hudobného odboru. Výsledky:

hra na zobcovú flautu: 

zlaté pásmo:

Martin Červeňák – tr.uč. J.Zoričák

Blanka Laura Tóthová – tr.uč. H. Schreiber

strieborné pásmo:

Roman Lukčo – tr.uč.  J.Zoričák

Michaela Matulová –  tr. uč. M. Mašat

bronzové pásmo:

Miriam Ricková – tr. uč. H. Schreiber

hra na klavíri:

zlaté pásmo:

Ema Lukáčová – tr. uč. Mgr. G. Petrášová

strieborné pásmo:

Liliana Gollnerová – tr. uč. Marcela Gedeonová

Natália Čonková – tr. uč. Marcela Gedeonová

Denisa Horváthová – tr. uč. Mgr. G. Petrášová

bronzové pásmo:

Štefan Čerčer – tr. uč. Marcela Gedeonová

Urban Kollár  – tr. uč. Mgr. O. Červeňáková

Ivana Karľová – tr. uč. Mgr. O. Červeňáková

hra na keyboarde: 

zlaté pásmo:

Bao An Nguyen Van –  tr. uč. Mgr. G. Petrášová

hra na akordeóne: 

zlaté pásmo:

Elena Šebestová – tr. uč. Michaela Gedeonová

Jaroslav Artiukh – tr. uč. Michaela Gedeonová

strieborné pásmo:

Jozef Dzureň – tr. uč. Michaela Gedeonová

bronzové pásmo:

Vladimír Vinca – tr. uč. Marcela Gedeonová

hra na gitare: 

strieborné pásmo:

Sebastián Lukčo – tr. uč. V. Šutorová

bronzové pásmo:

Miriam Gregová – tr. uč. J. Fenko

Šimon Šulík –  tr. uč. V. Šutorová

Tereza Žembová – tr. uč. M. Mašat

Súťažné videá postupne zverejníme na  https://www.facebook.com/groups/2850490928560574

 

čítať viac

Oznam pre žiakov hudobného odboru elokované pracovisko v Malej Ide

Milí žiaci,

dnešná hodina HN  14.2.2022 sa vzhľadom na karanténu vyučujúcej uskutoční online  2. roč./1.č.  o 15.55 h.  4. roč. /1. č.  o 14.15 h.  Za pochopenie ďakujeme.

čítať viac

Oznam pre žiakov ZUŠ v Medzeve pracovisko Medzev

Oznamujeme rodičom a žiakom školy že od 25.1.2022  do  31.1.2022 v súvislosti s karanténou žiakov 2. stupňa ZŠ  Medzev Grundschule bude prebiehať vyučovanie na ZUŠ nasledovne:

  1. stupeň ZŠ  prezenčne, 2. stupeň  ZŠ  individuálne vyučovanie (pokiaľ nie je žiak v karanténe a má negatívny test) prezenčne, skupinové vyučovanie dištančne.  Podrobné informácie  vám poskytnú triedni učitelia. Za pochopenie  ďakujeme.

 

čítať viac

Opatrenia od 19.1.2022

Vážení rodičia, milí žiaci od  19.1.2022 platia nové opatrenia proti SARS -COV-2, na základe ktorých základné umelecké  školy budú vyučovať :

  • prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia  o bezpríznakovosti žiakov do 12 rokov a dvoch mesiacov
  • prezenčne v režime OTP žiakov od  12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný AG test zo školy).

Za pochopenie ďakujeme a zároveň prosíme Vás  o rešpektovanie a dodržiavanie týchto opatrení.

čítať viac

Vyučovanie od 10.1.2022

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  oznamuje rodičom a žiakom školy, že vyučovanie od  10.1.2022 bude prebiehať prezenčne vo všetkých odboroch.

čítať viac

Modrý svet očami umenia

Modrý svet očami umenia – súťaž organizovaná súkromnou  základnou umeleckou školou v Bardejove.  Cieľom súťaže bola motivácia mladých umelcov umelecky tvoriť počas pandémie  online formou, bez osobného kontaktu s pedagógom a kolektívom. Zámerom súťaže bolo vyzdvihnúť aktivitu, ochotu a originalitu súťažiacich a ich pedagógov, prípadne rodičov a  podporiť mladých hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a hercov v rozvíjaní svojich umeleckých schopností. Aj naša škola sa zapojila do súťaže a žiaci  vo svojich vekových kategóriách dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

Zlaté pásmo: 

Tadeáš Palko – akordeón, tr. uč. Michaela Gedeonová

Strieborné pásmo:

Romana Halásová – klavír, tr. uč. Mgr. Gabriela Petrášová

Vasilisa Artiukh – klavír, tr. uč. Mgr. Oľga Červeňáková

Bronzové pásmo:

Vasilisa Artiukh – klavír, tr. uč. Mgr. Oľga Červeňáková

Maria Artiukh- klavír, Mgr. Oľga Červeňáková

Srdečne blahoželáme!

čítať viac

Vianočný koncert

Milí rodičia a milí žiaci, pridávam link na  náš druhý Vianočný koncert, tentokrát žiakov elokovaného pracoviska v Malej Ide.

https://www.youtube.com/watch?v=E_zAlAukZ6U

čítať viac