Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Elektronická prihláška

Oznamujeme rodičom a žiakom-  uchádzačom o štúdium na našej škole, že od 7.4.2022 funguje elektronická prihláška na štúdium na ZUŠ v Medzeve.

https://zusmedzev.edupage.org/register/

čítať viac

Oznam o voľných pracovných miestach

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Medzeve v zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje  informáciu o voľných pracovných miestach .

Oznam o voľnom pracovnom mieste -učiteľ hry na gitare 2022

Oznam o voľnom pracovnom mieste – učiteľ hry na klavíri 2022

čítať viac

Literárno- hudobné popoludnie na elokovanom pracovisku v Malej Ide

31.3. sa v priestoroch školy ZŠ Malá Ida uskutočnilo literárno – hudobné popoludnie, na ktorom vystúpili chlapci a dievčatá z hudobného odboru pred svojimi spolužiakmi. Vypočuli sme si nielen príjemné melódie na akordeóne, klavíri, gitare, flaute a saxofóne, ale potešili nás aj krásne verše a próza recitovaná našimi žiakmi. Koncertom sprevádzali pani učiteľka Oľga Červeňáková a pán učiteľ Jozef Zoričák. 5.4. 2022 sme vystúpili opäť v ZŠ Malá Ida pre deti z 1. a 2. ročníka. Výchovným koncertom nás sprevádzali skladby od Čajkovského a Suchoňa, ľudové piesne našich predkov, či moderné melódie. Odmenou bol nadšený potlesk malých divákov.
Může jít o obrázek 12 lidem , stojícím lidem , people playing musical instruments a indoor
čítať viac

Hudobno-knižná besiedka

Vo štvrtok 17. 3. 2022 sme strávili krásne chvíle v mestskej knižnici Medzeva. Najväčšiu radosť sme mali z toho, že sme opäť spolu J . Po úvode z histórie knihy – od prvých zápisov na kameň po dnešnú formu, sme si prečítali z knihy Medzevské poviedky príbeh „Turecký dar“. Deti sa aktívne zapájali a milo nás prekvapili svojimi vedomosťami. Slovo striedala hudba v podaní vystúpení hudobníkov a popritom vznikali aj krásne obrázky našich výtvarníkov.
Ďakujeme Janke Kováčovej za zaujímavú prehliadku knižnice, historickej izby a baníckych artefaktov. Zase sme sa veľa nového naučili.
276794008_5204137016312549_4795094836753277963_n276140525_314894710552120_7655147279469312138_n
276147466_511906373876198_4043387997132755816_n276138785_3102080730042022_4043355137705610902_n276263739_383007450057498_3313349982093459831_n276220243_743449369976819_8993022827334275211_n
čítať viac

Výsledky 16.ročníka súťaže „Medzevský trojzvuk“

22.3.2022 sa na  našej škole uskutočnila školská súťaž žiakov hudobného odboru v predmete hudobná náuka. Umiestnenia:
3. ročník :
  1. miesto Medzev počet bodov 67
  2. miesto EP Malá Ida počet bodov 61
  3. miesto EP Poproč počet bodov 58
4. ročník :
  1. miesto EP Poproč počet bodov 61
  2. miesto Medzev počet bodov 55
  3. miesto EP Malá Ida počet bodov 44
Všetkým žiakom srdečne blahoželáme. 
čítať viac

Riaditeľské voľno

Riaditeľka ZUŠ v Medzeve v zmysle  § 150 ods.5  zákona č.245/2008 Z. z.  školský zákon v znení neskorších predpisov a §3 ods. 10 vyhlášky  MŠVVaŠ SR č. 231/2009  Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje riaditeľské voľno na 30.3.2022 (streda) z dôvodu účasti pedagógov na oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Opatrenia od 28.2.2022

Od 28.2.2022 platí nový školský semafor:

Opatrenia v školách

čítať viac

Výsledky školskej súťaže „Mladé talenty“

15.2.2022 sa  uskutočnila školská súťaž žiakov  2. a 3. ročníka 1. časti hudobného odboru. Výsledky:

hra na zobcovú flautu: 

zlaté pásmo:

Martin Červeňák – tr.uč. J.Zoričák

Blanka Laura Tóthová – tr.uč. H. Schreiber

strieborné pásmo:

Roman Lukčo – tr.uč.  J.Zoričák

Michaela Matulová –  tr. uč. M. Mašat

bronzové pásmo:

Miriam Ricková – tr. uč. H. Schreiber

hra na klavíri:

zlaté pásmo:

Ema Lukáčová – tr. uč. Mgr. G. Petrášová

strieborné pásmo:

Liliana Gollnerová – tr. uč. Marcela Gedeonová

Natália Čonková – tr. uč. Marcela Gedeonová

Denisa Horváthová – tr. uč. Mgr. G. Petrášová

bronzové pásmo:

Štefan Čerčer – tr. uč. Marcela Gedeonová

Urban Kollár  – tr. uč. Mgr. O. Červeňáková

Ivana Karľová – tr. uč. Mgr. O. Červeňáková

hra na keyboarde: 

zlaté pásmo:

Bao An Nguyen Van –  tr. uč. Mgr. G. Petrášová

hra na akordeóne: 

zlaté pásmo:

Elena Šebestová – tr. uč. Michaela Gedeonová

Jaroslav Artiukh – tr. uč. Michaela Gedeonová

strieborné pásmo:

Jozef Dzureň – tr. uč. Michaela Gedeonová

bronzové pásmo:

Vladimír Vinca – tr. uč. Marcela Gedeonová

hra na gitare: 

strieborné pásmo:

Sebastián Lukčo – tr. uč. V. Šutorová

bronzové pásmo:

Miriam Gregová – tr. uč. J. Fenko

Šimon Šulík –  tr. uč. V. Šutorová

Tereza Žembová – tr. uč. M. Mašat

Súťažné videá postupne zverejníme na  https://www.facebook.com/groups/2850490928560574

 

čítať viac

Oznam pre žiakov hudobného odboru elokované pracovisko v Malej Ide

Milí žiaci,

dnešná hodina HN  14.2.2022 sa vzhľadom na karanténu vyučujúcej uskutoční online  2. roč./1.č.  o 15.55 h.  4. roč. /1. č.  o 14.15 h.  Za pochopenie ďakujeme.

čítať viac