Základná umelecká škola v Medzeve www.zusmedzev.sk

Hudobný odbor

Verejný koncert na ľudovú nôtu

Základná umelecká škola v Medzeve vás pozýva na verejný koncert  „Zahraj, že mi zahraj“Pozvánka_zahraj,že mi zahraj

čítať viac

Triedne prehrávky v mesiaci apríl 2018

Triedne prehrávky v mesiaci apríl sa  uskutočnia nasledovne:

17.4.2018 o 13.30 hod.  :  elokované pracovisko Malá Ida (tr.uč. M. Stojkovičová, R. Novák,                                                        Mgr. O. Červeňáková,  Michaela Gedeonová)

18.4.2018 o 14.15 hod.: tr. uč. Mgr. G. Petrášová

18.4.2018 o 15.00 hod.: tr. uč. A. Fabianová

20.4.2018 o 14.30 hod.: tr. uč.Mgr. M. Csontosová, Michaela Gedeonová

20.4.2018 o 15.00 hod.: tr.uč. H. Schreiber

23.4.2018 o 16.15 hod. :  tr. uč. A. Bošňáková

24.4.2018 o 13.00 hod. : elokované pracovisko Šemša(tr. uč. Marcela Gedeonová, H. Schreiber)

24.4.2018 o 14.00 hod. : elokované pracovisko Poproč (tr. uč. Marcela Gedeonová, M. Mašat)

čítať viac

Oznam o prijímacích skúškach

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve 

 oznamuje, že prijímacie skúšky  pre školský rok 2018/20189 sa budú konať v dňoch

9. apríla až 30. apríla 2018

 

 denne od 14.00 hod. do 17.00 hod. v budove   ZUŠ na ul.  Štóskej č.  159   v Medzeve a  na elokovaných pracoviskách  ZŠ Malá Ida  a ZŠ s MŠ v Poproči.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť:

  • v hudobnom odbore na nástroje: klavír, keybord, zobcová  flauta, priečna flauta, klarinet, trúbka, saxofón, akordeón, gitara
  • na výtvarný odbor
  • na tanečný odbor

   

Bližšie informácie na tel. čísle:  055 466 34 36, 0918628915,

mailom zusmedzev@zusmedzev.sk  alebo osobne na ZUŠ, ul. Štóska  159 v Medzeve.                                                                                            

 

                                                                                                Mgr. Mária Csontosová 

                                                                                              riaditeľka ZUŠ v Medzeve

čítať viac

Oblastná klavírna súťaž 2018

Dňa 27.marca 2018 sa uskutočnila oblastná klavírna súťaž 2018 v Snine, kde našu školu úspešne  reprezentovala Terézia Kolesárová, žiačka 3. ročníka/1. časti/ I. stupňa z triedy Márie Stojkovičovej, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme  v III. kategórii.

čítať viac

Oznam pre žiakov a rodičov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje, že dňa 28.marca 2018 sa na škole(vrátane elokovaných pracovísk) nebude vyučovať, z dôvodu  účasti učiteľov na mestských oslavách Dňa učiteľov.

čítať viac

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve  srdečne pozýva  rodičov, starých rodičov, deti a všetkých záujemcov o štúdium na našej škole  na Deň otvorených dverí 27.marca 2018 . Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

IMG_0402

čítať viac

9. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej klavírnej hre

Dňa 13.3.2018  sa uskutočnil  9. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v sólovej klavírnej hre v Michalovciach, s medzinárodnou  účasťou, kde nás reprezentovala  Zuzana Cirbusová, žiačka  3. ročníka z triedy  Mgr. Oľgy Červeňákovej.  Umiestnila sa v  zlatom pásme v 1. kategórii.

 

čítať viac

Školská súťaž v predmete hudobná náuka

14. marca 2018 sa uskutočnila školská súťaž v predmete hudobná náuka pod názvom “ Medzevský trojzvuk“, v ktorej súťažili medzi sebou žiaci 2. ročníka. Výsledky:

  1. miesto: červené družstvo: Soňa Bučková, Samuel Lengyel, Natálie Hähnlová                                                    1. miesto: dúhové družstvo: Martin Siman, Tadeáš Palko
  2. miesto: zelené družstvo: Bianka Bartakovicsová, Richard Noel Spišák, Michal Vachaľ
  3. miesto: žlté družstvo: Charlotte Kováčová, Sophia Roob, Michaela Čoltková
  4. IMG_0395

IMG_0400

 

IMG_0397

IMG_0393

čítať viac

Oznam pre žiakov

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Medzeve oznamuje žiakom, ktorí boli v 1. polroku školského roka 2017/2018 neklasifikovaní, že komisionálne skúšky sa uskutočnia dňa  27.3.2018 o 14.00 hod. v budove školy Štóska 159, učebňa č. 7.

čítať viac

Školská súťaž žiakov hudobného odboru „Mladé talenty“

8.februára 2018 sa na ZUŠ v Medzeve stretli žiaci hudobného odboru aby si svoje sily zmerali na školskej súťaži v hre na hudobné nástroje.  Umiestnili sa nasledovne:

klavír  2.ročník/1.časti 

zlaté pásmo :   Samuel Lengyel,    tr. uč. Mgr. Gabriela Petrášová

strieborné pásmo:     Sophie Roob, tr. uč. Anna Bošňáková

strieborné pásmo:    Richard Noel Spišák,  tr. uč. Marcela Gedeonová

bronzové pásmo:     Bianka Bartakovicsová,  tr. uč. Marcela Gedeonová

bronzové pásmo:    Charlotte Kováčová,  tr. uč. Gabriela Petrášová

zobcová flauta 2.ročník/1. časti 

strieborné pásmo: Zuzana Grácová, tr. uč. Miroslav Mašat

akordeón  4. ročník/1. časť

zlaté pásmo:  Šimon Kudlík, tr. uč. Michaela Gedeonová

strieborné pásmo:   Gregor Leško,  tr. uč. Mgr. Mária Csontosová

strieborné pásmo:    Tobiáš Kall,  tr. uč. Michaela Gedeonová

 

čítať viac